Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm

19-10-2016 10:30 | 605 lượt xem

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nội dung

Bài 1: Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm
Bài 2: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Bài 3: Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Bài 4: Thực hành tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm
Bài 5: Một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Bài 6: Khái quát về hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát trọng yếu (HACCP)

LỜI GIỚI THIỆU


An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khoẻ người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo và mở rộng quan hệ quốc tế.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng. Đặc biệt, điều kiện bắt buộc đòi hỏi chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là phải có kiến thức về an toàn thực phẩm.
Với mục tiêu đưa ra bộ tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Luật An toàn thực phẩm và các quy định pháp luật hiện hành khác cho đối tượng là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tiếp theo cuốn tài liệu dành cho đối tượng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2011, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành biên soạn cuốn “Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm” để sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đối tượng thực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm.
Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa theo yêu cầu kiến thức cơ bản, cần thiết đòi hỏi chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm cần phải được trang bị trước khi tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tập huấn cho từng đối tượng, từng cơ sở có quy mô lớn, nhỏ khác nhau tại các địa phương, giảng viên cần biên soạn lại sao cho phù hợp với đối tượng.
Trong quá trình biên soạn tài liệu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của đọc giả gần xa.

...

Vui lòng tải về TẠI ĐÂY. Nếu đường link bị hỏng hoặc không tải được, xin hãy gửi lại email ở mục bình luận để chúng tôi gửi tài liệu cho bạn.

Bình luận